Zapewne każdy przynajmniej raz w życiu miał w posiadaniu jakieś uszkodzone pieniądze. W takiej sytuacji sprzedawcy niemal na pewno ich nie przyjmą, lecz nie oznacza to, iż dany banknot traci swoją wartość. Z powodzeniem można bowiem wymienić go na nowy. Co zrobić, żeby nie stracić swoich pieniędzy?

 

Gdzie można wymienić uszkodzone pieniądze?

Kwestię wymiany takich pieniędzy reguluje zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z 2013 roku. Wynika z niego, że obywatel ma prawo wymienić uszkodzony środek płatniczy emitowany przez NBP w każdym banku, który posiada placówkę w Polsce. Warto pamiętać o tym, jeżeli pracownik banku będzie szukać wymówek, żeby nie zająć się taką sprawą – rozpatrzenie takiej sytuacji nie jest gestem dobrej woli placówki bankowej, lecz jest jej obowiązkiem wynikającym z prawa. Co ciekawe wymianie podlegają nie tylko podniszczone banknoty, ale także bilon, a więc monety. Bank wykonuje zwykle usługę od ręki i nie pobiera za nią żadnych opłat. Cała procedura wymaga natomiast wypełnienia krótkiego wniosku o wymianę, w którym uzupełnia się podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, podpis).

Jedyna sytuacja, w której wymiana pieniędzy jest obarczona jakąś opłatą to wyjątki, w których uszkodzenia powstały wskutek badań dokonanych przez organy ścigania czy będących skutkiem zabezpieczeń zainstalowanych w urządzeniach do transportu gotówki. Wtedy wymiany dokonuje się w oddziałach okręgowych NBP i może ona podlegać opłacie 0,3 zł za każdy znak pieniężny. Wymiana pieniędzy nie zostanie dokonana od ręki jeśli zachodzi podejrzenie odnośnie braku ich autentyczności lub uszkodzenie jest na tyle duże, iż wymaga weryfikacji ze strony centrali NBP. W takiej sytuacji bank, w którym został złożony wniosek przekaże sprawę do NBP, które oceni sprawę. Jeśli NBP odmówi, to dana osoba otrzymuje pisemne uzasadnienie i zwrot zniszczonych banknotów czy monet. W razie orzeczenia ich fałszywości trzeba się jednak liczyć z tłumaczenia się z ich posiadania przed organami ścigania.

 

Uszkodzone pieniądze – czyli jakie?

W zarządzeniu prezesa NBP pojawiają się kryteria, według których pieniądz może zostać uznany za uszkodzony. W kontekście banknotów mowa tutaj o postrzępieniu, przerwaniu, naddarciu, odbarwieniu, zaplamieniu, nadmiernym zabrudzeniu oraz umieszczeniu na nim jakiegokolwiek trwałego napisu, rysunku czy innego znaku. W kontekście monet oraz ich elementów (rdzenia i pierścienia) mowa o bilonie z uszkodzeniami mechanicznymi (np. pęknięcie), wytartym, o zmienionej barwie, z korozją czy trwałym oznaczeniem (napis, rysunek, znak). Wyjątkiem są monety zniszczone w związku z oddziaływaniem maszyn przemysłowych do deformacji bilonu, które nie podlegają wymianie.

Ile będzie wart uszkodzony banknot?

Przede wszystkim należy podkreślić, że wymiana nie zostanie dokonana jeśli pieniądze nie są autentyczne, nie jest możliwe rozpoznanie nominału lub jeśli w przypadku banknotu zachowało się mniej niżej 45% jego powierzchni. W innej sytuacji procedura przebiegnie pomyślnie, lecz nie zawsze otrzyma się pełny ekwiwalent wartości zniszczonego pieniądza. Na wymianę o wartości 100% nominału, można liczyć jeżeli banknot jest przerwany na kilka części (nie więcej niż dziewięć) sklejonych lub niesklejonych, które łącznie stanowią całą pierwotną powierzchnię. Dotyczy to także banknotów, które zachowały ponad 75% początkowej powierzchni w jednym kawałku. W kontekście monet pełnemu zwrotowi podlega bilon uszkodzony, ale pozostający w całości lub dwa rozłączone elementy (pierścień i rdzeń) pochodzące z monety o takim samym nominale. W przypadku banknotów zachowanych w 45-75% pierwotnej powierzchni w jednym kawałku oraz monet, z których zachował się jeden element (rdzeń lub pierścień), można otrzymać 50% wartości oryginalnego nominału.

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *